Filmitegijale

REGULATSIOONID

Animafilmide festival Animated Dreams toimub 13.–17.11. 2016  ja selle osadeks on:

 • rahvusvaheline lühi- ja poolpikkade filmide võistlusprogramm
 • eriprogrammid ja retrospektiivid
 • täispikkade animafilmide programm

Festivali nõuetele vastav film peab olema:

 • lühike või poolpikk (-45 min) animafilm;
 • esilinastunud pärast 1. jaanuari 2015;
 • linastusformaadiga DCP, DVD, BluRay, digitaalsed failid (.mov või .avi);
 • inglisekeelsete subtiitritega, kui film pole inglisekeelne.

Filmide esitamine:

Filmide esitamise tähtaeg on 1. august 2016. Selleks kuupäevaks tuleb ära täita registreerimisankeet. Filmi lisamaterjalid (filmi info, biograafia, sünopsis jne) CD-l ja näidiskoopia filmist (DVD-l) peavad olema saadetud Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali kontorisse eelnimetatud kuupäevaks.

Võistlusele kandideeriv film ja lisamaterjalid palun saata aadressil:

Pimedate Ööde Filmifestival/ Animated Dreams
Telliskivi 60A,
10412 Tallinn
Eesti

Programmi valimisest teavitatakse filmi esitat hiljemalt 1. oktoobril 2016. Ühtegi valitud filmi ei tohi festivali programmist tagasi võtta, kui filmi pakkuja on osalemist ametlikult kinnitanud.
Festivali juht nimetab rahvusvahelise žürii, kuhu kuulub vähemalt kolm liiget. Ükski žürii liige ei tohi olla seotud võistlusprogrammi kuuluvate filmide tegemise ega levitamisega.

Rahvusvaheline žürii on kohustatud välja andma järgmised auhinnad:

 • Grand Prix – parim film;
 • parim abstraktne animatsioon;
 • parim helidisain;
 • žürii äramärkimised

Rahvusvahelisel žüriil on õigus välja anda kuni kolm diplomit äramärkimist väärivate saavutuste eest.

Kõik filmi läbivaatuskoopia (DVD) ja materjalidega seotud transpordikulud katab filmi esitaja. Läbivaatuskoopia tagastamine või edastamine toimub ainult filmi esitaja kulul.

Esituskoopiate (filmikoopia või professionaalne video) Tallinnasse transportimisega seotud kulud kannab esitaja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Esituskoopiate tagasi- või edasitransportimisega seotud kulud kannab festival. Festival tagastab või edastab esituskoopiad 14 päeva jooksul pärast festivali lõppu, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Festival katab kulud, mis on seotud esituskoopiate hoidmise ja kindlustamisega nende Eestis viibimise ajal.